Home > Bez kategorii > ZIELONA SZKOŁA- dzień 2.

Drugi dzień naszej wyprawy był czasem zajęć sensorycznych, spacerów i odpoczynku. Choć spokojny, to pełen wrażeń dzień przyniósł wiele radości.