Home > PORANNY KRĄG    

Jest  to polisensoryczna, wielozmysłowa stymulacja według pór roku obejmująca zmysł wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku. Celem zajęć jest spotkanie Terapeuty i dziecka oraz dzieci ze sobą nawzajem. To spotkanie , którego istotą jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Aby było to możliwe , konieczne jest stworzenie odpowiedniego klimatu podczas zajęć. Temu właśnie służy stworzenie kręgu, ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu, zapalona świeca, znajomy zapach. To swego rodzaju rytuał, którego reguły , poprzez powtarzalność, stają się dzieciom znane i przewidywalne, a co za tym idzie tworzą poczucie bezpieczeństwa.

Podstawą tworzenia Porannego Kręgu jest świat przyrody. Ten świat jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów i smaków, wrażeń dotykowych i termicznych – są one różnorodne ze względu na odpowiednią porę roku.