Home > O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„RÓWNY START”

 

powstało z inicjatywy 23 osobowego Komitetu Założycielskiego dnia 23 lipca 2003 r. Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  • wspieranie działalności statutowej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Św. Rocha w Poznaniu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr „Serafitek”
  • prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego im. Bł. Sancji Szymkowiak przy ul. Św. Rocha 16a w Poznaniu.

Siostry Serafitki od wielu lat niosą pomoc najbardziej poszkodowanym dzieciom. Podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej są dzieci z zaburzeniami somatycznymi i intelektualnymi. Dzieci wymagają rehabilitacji. Dla sprostania temu wezwaniu konieczna jest rozbudowa istniejącej bazy rehabilitacyjnej. O pomoc w zrealizowaniu tego zadania poproszono kilkanaście osób. Odpowiedziały one pozytywnie i utworzyły Komitet Założycielski. Podczas Zebrania Komitetu Założycielskiego wyznaczono zadania do zrealizowania przez Stowarzyszenie, przyjęto propozycje statutu, w którym wszystkie cele Stowarzyszenia zostały zapisane.

W dniu 31.10.2003 r. Stowarzyszenie wpisane zostało do KRS – pod numerem 0000178467.

Od 19.05.2005 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Członkiem Honorowym Stowarzyszenia była dr h.c. Wanda Błeńska.

Więcej o stowarzyszeniu na stronie: www.rownystart.poznan.pl