Home > O ośrodku

Z radością informujemy, że po wielu miesiącach przygotowań, dnia 1 stycznia 2015r. swoją działalność rozpoczął Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy im. Bł. Sancji Szymkowiak. Placówka, ulokowana w centrum Poznania, przy ul. Św. Rocha 16 a, mieści się w budynku świeżo oddanym do użytku, wyposażonym m.in. w basen zewnętrzny, salę doświadczania świata, salę gimnastyczną, hydroterapię. Ośrodek jest dostosowany do potrzeb naszych uczniów, przygotowany do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych. W ramach działania placówki realizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Na chwilę obecną ośrodek obejmuje procesem edukacyjnym 19 uczniów, przy wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i zespołu fizjoterapeutów. Dla zapewnienia jak najlepszych warunków do rozwoju oferujemy naszym podopiecznym w wieku 0-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, ale także gwarantujemy czas spędzony w komforcie fizycznym i psychicznym oraz doskonałą kreatywną zabawę. Wykorzystujemy w pracy pedagogicznej różnorodne i sprawdzone metody. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości naszych uczniów stosujemy m.in. metody komunikacji alternatywnej (AAC), w tym strategie AAC oparte o Indywidualne Systemy Komunikacyjne, Makaton, poza tym Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne, Integrację Sensoryczną, Stymulację Bazalną, Podejście Handle, terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem. Dla usprawnienia naszych działań realizujemy również projekt „Rehabilitacja szansą na godne życie”. Środki pozyskane z projektu „PFRON” oraz wsparcie darczyńców zapewnia podopiecznym ORW Sancja systematyczną rehabilitację, która służy usprawnianiu i podtrzymywaniu sprawności fizycznej naszych podopiecznych, w oparciu o metody neurofizjologiczne. Inicjatorkami powstania Ośrodka są Siostry Serafitki oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Równy Start”.

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY
IM.BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK
61-142 Poznań, ul. Św. Rocha 16a
tel. 61 875 33 60
kom. 603 360 482

orwsancja@op.pl
www.orwsancja.pl