Home > FIZJOTERAPIA

Rozwój dziecka z dysfunkcją  OUN, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Reakcje prostowania
i równowagi często nie rozwijają się. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnycch jest znacznie  upośledzony. W związku z powyższym  w czasie zajęć fizjoterpii skupiamy się na  wpływaniu na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia, hamowaniu  nieprawidłowych odruchów oraz  wyzwalaniu ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz wykorzystywaniu i utrwalaniu zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych,  a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko  powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy akceptacji z prowadzącym ćwiczenia.  W Czasie zajeć korzystamy z umiejętności zdobytych podczas wielu szkoleń :

Ndt Bobath

PNF-proprioceptywna nerwowo-mięśniowa facylitacja

Kinestetic

neorozowojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowlat  dzieci starszych

usprawnianie dziecka z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

terapia wisceralna

MASAŻ

Masaż klasyczny dzieli się na ogólny i częściowy. Ogólny, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy całego ciała, a częściowy – poszczególnych jego części. Układ nerwowy człowieka koordynuje liczne czynności ustrojowe, ponieważ prawie wszystkie tkanki i narządy organizmu są unerwione. Komórka nerwowa jest komórką pobudliwą, a masaż jest jednym z czynników, który prowadzi do pobudzenia komórek nerwowych. To pobudzenie jest proporcjonalne do siły natężenia masażu oraz czasu jego trwania.

Masaż wpływa na:

lepsze ukrwienie, co zapewnia właściwy przebieg procesów metabolicznych w poszczególnych częściach układu nerwowego; stymuluje przewodnictwo nerwowe;wpływa tonizująco i pobudzająco

Obok układu nerwowego, masaż klasyczny wpływa także na naczynia krwionośne. Masaż powoduje opróżnienie naczyń żylnych i chłonnych oraz zwiększa dopływ krwi tętniczej do masowanego odcinka. Przyspiesza krążenie krwi i limfy. W wyniku masaży następuje przekrwienie miejscowe, co jest następstwem rozszerzenia naczyń włosowatych skóry oraz drobnych tętniczek na skutek bodźców mechanicznych.  Pod wpływem masażu stawy stają się bardziej ruchliwe oraz wzmacniają się wiązadła okołostawowe.  Masaż w tkance łącznej powoduje odżywienie, uplastycznienie, poprawia funkcje życiowe i zwiększa przyrost tkanki. Masaż w tkance chrzestnej z kolei powoduje lepsze odżywienie, zapobiega zwyrodnieniom i zatrzymuje już istniejące. Masaż w tkance kostnej wpływa na utrzymanie równowagi pomiędzy związkami organicznymi i nieorganicznymi oraz przyspiesza procesy kostnienia. W tkance tłuszczowej zabieg ten przyspiesza rozdrobnienie i usuniecie komórek tłuszczowych, co prowadzi do przyspieszenia przemiany materii – czyli spalania w tkankach. Masaż w tkance siateczkowej wzmaga odporność organizmu. W tkance mięśniowej usuwa produkty przemiany materii, ułatwia krążenie produktów odżywczych, poprawia dotlenienie, jędrność, elastyczność i wytrzymałość masową tkanek.

FIZYKOTERPIA

W  skład fizykoterapii wchodzą zabiegi z użyciem prądów: stałego i impulsowego małej i średniej częstotliwości. Do pierwszej grupy należy galwanizacja oraz jonoforeza, gdzie wprowadza się do tkanek jony leków. Znajdują zastosowanie przy nerwobólach, zespołach bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa. Do drugiej grupy prądów o małej częstotliwości należą :elektrostymulacja, diadynamik, TENS oraz prądy Traberta. Zabiegi wykorzystujące natomiast prąd impulsowy średniej częstotliwości to: prądy interferencyjne Nemecka i prądy Kotza.

laser. Fizykoterapia ta należy do najskuteczniejszych zabiegów przeciwzapalnych. Znalazł on zastosowanie w wielu gałęziach medycyny.  Ten zabieg stosuje się najczęściej w leczeniu takich schorzeń jak: nerwobóle, mięśniobóle, zmiany zwyrodnieniowe i zespół cieśni nadgarstka. Fizykoterapia ta należy do najskuteczniejszych zabiegów przeciwzapalnych tkanek miękkich, stawów i tkanek okołostawowych w stanach przewlekłych i podostrych.

 

Kolejnym rodzajem fizykoterapii są ultradźwięki. Stosuje się je na chore kończyny (mają działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe). Za pomocą ultradźwięków rozbija się złogi, np. Kamienie nerkowe i żółciowe (takie leczenie wykracza poza fizykoterapię). Przez specjalną głowicę, która pobudzana jest elektrycznie, na tkanki przenosi się falę mechanicznych wibracji. Przeprowadza się masaż leczniczy, jest więc rodzajem mechanoterapii. Można stosować ultradźwięki z połączeniem wprowadzenia do ustroju leków i maści, wówczas zabieg nazywany jest fonoforezą. Związki chemiczne dodaje się do substancji sprzęgającej lub stosuje zamiast niej bezpośrednio na skórę.

W fizykoterapii wykorzystuje się również pole magnetyczne. Istnieją dwa rodzaje: Terapuls i Curapuls lub Megatronic i Alfatron – nazwy oznaczają urządzenia, którymi wykonuje się zabieg. Pierwsze z nich działa łagodząco i przeciwbólowo, ponieważ generuje pole elektromagnetyczne. Dzięki elektrodzie można objąć powierzchnię ciała o przekątnej 30 cm. Emitowane fale wnikają głęboko i wywołują przekrwienie komórek – pacjent odczuwa ciepło. Drugi rodzaj urządzeń wytwarzających pole magnetyczne stosuje się przy zapaleniu narządów jamy brzucha, przy problemach z nieutrzymywaniem moczu, a także w niektórych schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych