Home > STYMULACJA BAZALNA

2Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną komunikują się z osobami i ze środowiskiem przede wszystkim za pośrednictwem własnego ciała i potrzebują specjalnych ofert wychowawczych, które uwzględniają ich aspekty biograficzne, ich realne i specjalne potrzeby i ich możliwości komunikacyjne. Ta propozycja pedagogiczna ma na celu przede wszystkim pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, proponując liczne bodźce środowiskowe i doświadczenia wielozmysłowe, które ułatwiają rozwój świadomości i własnej egzystencji. Świat osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo ograniczony i skoncentrowany przede wszystkim na bliskim kontakcie cielesnym, który daje im (chociaż w minimalny sposób) możliwość poznania go.

 

STYMULACJA BAZALNA pomaga wyrównać brak własnych doświadczeń życiowych osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i za pomocą propozycji własnej aktywności, waloryzuje w maksymalny sposób ruchy własne (nawet minimalne), wzmacniając w ten sposób jego sens i cel.

Za pomocą własnej aktywności i odpowiednio dobranych bodźców pomaga osobie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wejść w kontakt z własnym ciałem i światem zewnętrznym. Poprzez własne ciało i jego kontakt z otoczeniem ułatwia się proces ciągłych zmian między JA i ŚWIAT.

Ponadto STYMULACJA BAZALNA zajmuje się tworzeniem odpowiedniego, harmonijnego środowiska, które pomaga osobie percepcję samego siebie jako osoby aktywnej, nawet jeśli jest to aktywność (według naszych norm) minimalna.

 

Elementem wspólnym głębokiej niepełnosprawności jest uszkodzenie funkcji centralnych, co oznacza utratę sprawności ośrodków mózgowych, kierujących i koordynujących  percepcją, ruchem i integracją wszystkich pozostałych funkcji.

 

Podstawowe potrzeby:

 1. dużej bliskości fizycznej – aby doświadczyć czegoś,
 2. bliskości fizycznej – by móc dostrzec inne osoby,
 3. pomocy terapeuty – by moc nawiązać kontakt ze swoim środowiskiem,
 4. osoby, która je zrozumie bez słów i która je umiejętnie pielęgnuje.

 

Świat osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest ograniczony i sprowadza się do bezpośredniej sfery fizycznej i do całościowego, cielesno -duchowego sposobu przeżywania CAŁYM SOBĄ.

Głównym celem stymulacji bazalnej jest zrekompensowanie braku doświadczeń:

 1. w zakresie samodzielnego poruszania się,
 2. w zakresie interakcji z otoczeniem.

Pozycje bazalne, które stosujemy w naszym ośrodku:

  • dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności,
  • wspierają centrum ciała (linia środkowa),
  • ułatwiają aktywność własną (samodzielna inicjatywa),
  • ograniczają i wyciszają patologię ruchową,
  • wspomagają percepcję własnego ciała (ucisk),
  • nie izolują od świata zewnętrznego,
  • przeciwdziałają albo zmniejszają bóle,
  • wspomagają symetrię ciała,
  • stymulują lewą i prawą część ciała,
  • wzmagają spokój i uwagę,
  • regulują oddech i możliwość relaksu,
  • ułatwiają kontrolę sytuacji,
  • umożliwiają autonomię (nawet jeśli minimalna),
  • zapobiegają deformacjom  kośćca i odleżynom,
  • synchronizują głowę, ramiona i ręce,
  • normalizują napięcie mięśni.