Home > BAJKOTERAPIA

BIBLIOTERAPIA (BAJKOTERPAIA, TERAPIA CZYTELNICZA)

Z pośród wielu form terapii w pracy rewalidacyjno – wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystujemy bajkoterapię.  Baśnie i bajki są obok zabawy jedną z niewielu metod redukujących niepokój i różnego rodzaju lęki u dzieci. Według Marii Molickiej  w zależności od tego jakie efekty chcemy uzyskać po zakończeniu terapii możemy wykorzystać:

  • bajki relaksacyjne – mają za cel: wywołanie u odbiorcy odprężenia i uspokojenia poprzez wizualizację. Powinny zawierać strukturę słuchową, wzrokową i czuciową;
  • bajki psychoedukacyjne – mają za cel: wprowadzenie zmian w szeroko rozumianym zachowaniu dziecka – rozszerzenie możliwego repertuaru zachowań u słuchacza.

W trakcie przeprowadzania bajkoterapii można wprowadzić wspomagająco aromatoterapię i elementy muzykoterapii, dzięki czemu dziecko będzie miało możliwość wielozmysłowego poznania docierających do niego informacji o otaczającym świecie.

Uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby naszych wychowanków na zajęciach z elementami biblioterapii stosowane są książeczki polisensoryczne wykonywane przez terapeutów, książeczki dźwiękowe, bajki muzyczne, słuchowiska słowno – muzyczne, prezentacje multimedialne oraz komunikatory typu Big Mack Step by Step.