Home > Bez kategorii > PROJEKT PFRON

W naszym Ośrodku realizujemy projekt PFRON:
PROJEKT
 HIT 2021- HOLISTYCZNIE, INKLUZYJNIE, TERAPEUTYCZNIE

Dzięki niemu nasi beneficjenci mogą korzystać w wielu form wsparcia:

FORMY WSPARCIA:

 • AKTYWNA PIONIZACJA – INNOWALK PRO
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • KINEZYTERAPIA
 • KYNOTERAPIA
 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
 • STYMULACJA BAZALNA
 • STYMULACJA C-EYE
 • TERAPIA SNOEZELEN – SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • TERAPIA W WODZIE
 • TRENING FUNKCJONALNY
 • TRENING KOMUNIKACYJNY
 • KOMORA HIPERBARYCZNA
 • TĘŻNIE SOLANKOWE

TERMIN TRWANIA PROJEKTU

 • 01.04.2022- 31.03.2025