Home > PFRON

PROJEKT

PROJEKT HIT 2021- HOLISTYCZNIE, INKLUZYJNIE, TERAPEUTYCZNIE

FINANSOWANY PRZEZ:

 • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYKONAWCA PROJEKTU:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RÓWNY START”

MIEJSCE REALIZACJI:

 • OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY IM. BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK, POZNAŃ, UL. ŚW. ROCHA 16A

                FORMY WSPARCIA:

 • AKTYWNA MATA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • AKTYWNA PIONIZACJA – INNOWALK PRO
 • HIPOTERAPIA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • KINEZYTERAPIA
 • KYNOTERAPIA
 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
 • STYMULACJA BAZALNA
 • STYMULACJA C-EYE
 • TERAPIA SNOEZELEN – SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • TERAPIA W WODZIE
 • TRENING FUNKCJONALNY
 • TRENING KOMUNIKACYJNY

KOORDYNATOR PROJEKTU

 • S.MARTA WRÓBLEWSKA

                  – dyrektor OŚRODKA REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZEGO

TERMIN TRWANIA PROJEKTU

 • 01.04.2022- 31.03.2025

           

                 LICZBA BENEFICJENTÓW

 • 25 OSÓB

                 LICZBA ZATRUDNIONYCH SPECJALISTÓW

 • 5 OSÓB

               ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

                SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 • S. MARTA WRÓBLEWSKA – dyrektor ORW
 • ANNA GADECKA – pedagog
 • NATALIA OBROCKA – rehabilitant

                UCZESTNIKAMI PROJEKTU SĄ:

 • OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • BENEFICJENTAMI PROJEKTU SĄ WYCHOWANKOWIE OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO IM. BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. ROCHA 16A

                 PROCEDURA

 • RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI SKŁADAJĄ WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE UCZESTNIKA
 • WYMAGANE JEST DOSTARCZENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE I  PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH DO PFRON W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
 • WYNIKI REKRUTACJI ZAMIESZCZONE ZOSTAJĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ
 • W SYTUACJI ZAISTNIENIA PRZESZKODY UDZIAŁU W PROJEKCIE KOORDYNATOR WZNAWIA REKRUTACJĘ