Home > PFRON

W ramach działania placówki realizujemy :

PROJEKT  „SYSTEMATYCZNIE USPRAWNIANI = BARDZIEJ AKTYWNI”

2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

FINANSOWANY PRZEZ:

  • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYKONAWCA PROJEKTU:

  • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RÓWNY START”

MIEJSCE REALIZACJI:

  • OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY IM. BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK, POZNAŃ, UL. ŚW. ROCHA 16A

      CEL PROJEKTU:

  • Systematyczne i optymalne podtrzymywanie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, w celu zwiększenia ich samodzielności, sprawstwa, aktywności i stworzenia możliwości rozwoju oraz udziału w życiu społecznym na równi z innymi, a przy tym kształtowania ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

 

FORMY WSPARCIA

wykorzystywane w realizacji celów rehabilitacyjnych

PROJEKT :

„SYSTEMATYCZNIE USPRAWNIANI = BARDZIEJ AKTYWNI”

 

Integracja sensoryczna

Terapia SI jest dostarcza beneficjentowi dużą ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarcza silne bodźce, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

 

Kinezyterapia

Główne cele to: przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej, przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni, poprawa funkcji układu nerwowego, optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawa wydolności narządowej (najważniejsze: układ oddechowy i sercowo-naczyniowy), korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.

 

Masaż leczniczy

Celem masażu leczniczego jest pobudzenie krążenia obwodowego i przemiany materii, intensyfikacja cyrkulacji płynów tkankowych, a także przyspieszenie usuwania szkodliwych substancji powstałych w mięśniach na skutek przemęczenia. Techniki wykonywane na mięśniach i stawach pozwalają głęboko i efektywnie rozluźnić zbyt napięte mięśnie. Stosowanie tej techniki terapii w znaczący sposób wpłynie na poprawę stanu i jakości życia beneficjentów.

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Beneficjent poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórczy.

 

Stymulacja bazalna

Celem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej poprzez liczne bodźce środowiskowe i doświadczenia wielozmysłowe, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji.

 

Terapia Snoezelensala doświadczania świata

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów: Wzrok: zyskanie poczucia i świadomości światła, ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania

Słuch: ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych, poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych, zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami, rozwijanie pamięci słuchowej, stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Dotyk: poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania, poprawa orientacji w schemacie własnego ciała, ćwiczenie zdolności manipulacyjnych, rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozwój aktywności ruchowej.

Węch: poszerzanie doświadczeń węchowych, ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu, budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.

Smak: rozwijanie percepcji smakowej, nabywanie umiejętności rozróżniania smaków, poszerzanie preferencji smakowych.

 

Terapia w wodzie

Dzięki stosowaniu hydroterapii możliwe jest: zwiększenie przemiany materii, poprawa pracy serca i układu krążenia, zwiększenie ukrwienia tkanek i przepływu chłonki, usuwanie zbędnych metabolitów i zwiększenie utlenowania krwi, odciążenie statyczne układu ruchu.

 

Fizykoterapia

zakłada działania: przeciwbólowe, zmniejszające napięcie mięśniowe, rozszerzające naczynia krwionośne, hamujące procesy zapalne, powstawanie związków aktywnych biologicznie, wpływ na enzymy ustrojowe, hamowanie układu współczulnego, przyśpieszenie wchłaniania tkankowego, wyzwalanie substancji histamino podobnych. powyższe działania w znaczący sposób zmniejszą stany bólowe i podniosą komfort życia beneficjentów i przygotowują do podjęcia aktywności w różnych dziedzinach życia