Home > Bez kategorii > FORMY WSPARCIA- STYMULACJA C-EYE

Jedną z form wsparcia realizowanych w ramach projektu PFRON jest stymulacja z wykorzystaniem urządzeń wysokiej technologii. C-Eye- jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną terapię naszych wychowanków.