Home > Bez kategorii > PROJEKT PFRON

 PROJEKT ” SOS -SYSTEMATYCZNIE, ODPOWIEDZIALNIE, SKUTECZNIE”

 FINANSOWANY PRZEZ:

 • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYKONAWCA PROJEKTU:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH “RÓWNY START”

 

 MIEJSCE REALIZACJI:

 • OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY IM. BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK, POZNAŃ, UL. ŚW. ROCHA 16A

  

FORMY WSPARCIA:

 • AKTYWNA MATA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • AKTYWNA PIONIZACJA – INNOWALK PRO
 • HIPOTERAPIA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • KINEZYTERAPIA
 • KYNOTERAPIA
 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
 • STYMULACJA BAZALNA
 • STYMULACJA C-EYE
 • TERAPIA SNOEZELEN – SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • TERAPIA W WODZIE
 • TRENING FUNKCJONALNY
 • TRENING KOMUNIKACYJNY

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

 • MARTA WRÓBLEWSKA

– dyrektor OŚRODKA REWALIDACYJNO –                                                                        WYCHOWAWCZEGO

 

TERMIN TRWANIA PROJEKTU

 • OD DNIA 1.04.2019 DO DNIA 31.03.2022 R

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 • ETAP I 1.04.2019 – 31.03.2020
 • ETAP II 1.04.2020 – 31.03.2021
 • ETAP III 1.04.2021 – 31.03.2022

 

LICZBA BENEFICJENTÓW

 • 20 OSÓB

 

     LICZBA ZATRUDNIONYCH SPECJALISTÓW

 • 4 OSOBY

    ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

                SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 • MARTA WRÓBLEWSKA – dyrektor ORW
 • ANNA GADECKA – pedagog
 • NATALIA OBROCKA – rehabilitant

UCZESTNIKAMI PROJEKTU SĄ:

 • OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • BENEFICJENTAMI PROJEKTU SĄ WYCHOWANKOWIE OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO IM. BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. ROCHA 16A

 

 

                 PROCEDURA

 • RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI SKŁADAJĄ WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE UCZESTNIKA
 • WYMAGANE JEST DOSTARCZENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE I PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH DO PFRON W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
 • WYNIKI REKRUTACJI ZAMIESZCZONE ZOSTAJĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ
 • W SYTUACJI ZAISTNIENIA PRZESZKODY UDZIAŁU W PROJEKCIE KOORDYNATOR WZNAWIA REKRUTACJĘ