Home > OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo informujemy, że: Administratorem  Waszych danych osobowych jest Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy im. Bł. S. Sancji Szymkowiak w Poznaniu (Ośrodek), ul. Św. Rocha 16 a, 61 – 142 Poznań. Kontakt: orwsancja@op.pl.

Dane osobowe są podawane w celu realizacji usług świadczonych przez Ośrodek.

  1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora: dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  3.  Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. 
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo przepisów prawa.
  6. Informujemy, że na terenie Ośrodka funkcjonuje monitoring wizyjny. Zasady jego działania oparte są o przepisy ustawy (art.108. Prawo Oświatowe)